Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Italy (từ Tommaso da Celano đến cascate dell'Aposcipo)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: Italy Đăng ký theo dõi Italy phát âm