Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Italy (từ Giovanni Maria Cecchi đến cascate di Maesano)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: Italy Đăng ký theo dõi Italy phát âm