Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Italy (từ La Torre di Pisa đến cascata del Sasso)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: Italy Đăng ký theo dõi Italy phát âm