Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến musical notation (từ ostinato đến intimo)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: musical notation Đăng ký theo dõi musical notation phát âm