Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến storia

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: storia Đăng ký theo dõi storia phát âm