Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật [日本語] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 127.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 8.406
  • Từ đã phát âm: 61.021
  • Từ đang chờ phát âm: 738
Tiếng Nhật

Ảnh của Joi