Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật [日本語] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 127.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 8.560
  • Từ đã phát âm: 65.459
  • Từ đang chờ phát âm: 36
Tiếng Nhật

Ảnh của Joi