Ngôn ngữ: Tiếng Nhật [日本語]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 127.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 9.105
  • Từ đã phát âm: 76.860
  • Từ đang chờ phát âm: 15
  • Tiếng Nhật

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả