Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật [日本語] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 127.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 7.918
  • Từ đã phát âm: 51.523
  • Từ đang chờ phát âm: 90
Tiếng Nhật

Ảnh của Joi