Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật

[日本語]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 127.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 11.295
  • Từ đã phát âm: 117.067
  • Từ đang chờ phát âm: 39
  • Tiếng Nhật
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả