Tiếng Nhật Từ điển phát âm: Từ liên quan đến city

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật [ja] Trở lại Tiếng Nhật

Thể loại: city Đăng ký theo dõi city phát âm