Tiếng Gruzia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến male names

Ngôn ngữ: Tiếng Gruzia [ka] Trở lại Tiếng Gruzia

Thể loại: male names Đăng ký theo dõi male names phát âm

2 từ được đánh dấu là "male names". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần