Tiếng Gruzia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Village

Ngôn ngữ: Tiếng Gruzia [ka] Trở lại Tiếng Gruzia

Thể loại: Village Đăng ký theo dõi Village phát âm

1 từ được đánh dấu là "Village". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần