Ngôn ngữ: Tiếng Kabardino [Адыгэбзэ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kabardino

  • Số người nói: 1.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 47
  • Từ đã phát âm: 1.212
  • Từ đang chờ phát âm: 1.455