Ngôn ngữ:

Tiếng Kabardino

[Адыгэбзэ]

Trở lại Tiếng Kabardino

1.191 từ đang chờ phát âm.