Hướng dẫn phát âm Tiếng Kazakhstan

[Қазақша]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kazakhstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 178
  • Từ đã phát âm: 1.684
  • Từ đang chờ phát âm: 962
  • Tiếng Kazakhstan Ảnh của Altaihunters