Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [Қазақша]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kazakhstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 167
  • Từ đã phát âm: 1.609
  • Từ đang chờ phát âm: 894