Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [Қазақша]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kazakhstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 169
  • Từ đã phát âm: 1.619
  • Từ đang chờ phát âm: 892
  • Tiếng Kazakhstan Ảnh của Altaihunters