Hướng dẫn phát âm Tiếng Kazakhstan

[Қазақша]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kazakhstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 193
  • Từ đã phát âm: 1.758
  • Từ đang chờ phát âm: 1.009
  • Tiếng Kazakhstan Ảnh của Altaihunters