Tiếng Kazakhstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến исемнәр (từ Абай đến Әлем)

Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [kk] Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: исемнәр Đăng ký theo dõi исемнәр phát âm