Tiếng Kazakhstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến gases

Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [kk] Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: gases Đăng ký theo dõi gases phát âm

1 từ được đánh dấu là "gases". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần