Tiếng Kazakhstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến history

Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [kk] Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: history Đăng ký theo dõi history phát âm

6 từ được đánh dấu là "history". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần