Tiếng Kazakhstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến How are you? in Kazakh

Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [kk] Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: How are you? in Kazakh Đăng ký theo dõi How are you? in Kazakh phát âm

1 từ được đánh dấu là "How are you? in Kazakh". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần