Hướng dẫn phát âm Tiếng Khơ-me

[Khmer]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khơ-me

  • Số người nói: 20.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 90
  • Từ đã phát âm: 95
  • Từ đang chờ phát âm: 258
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả