Ngôn ngữ:

Tiếng Khơ-me

[Khmer]

Trở lại Tiếng Khơ-me

274 từ đang chờ phát âm.