Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn

[한국어]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.117
  • Từ đã phát âm: 46.157
  • Từ đang chờ phát âm: 3.425
  • Tiếng Hàn Ảnh của Republic of Korea