Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hàn [한국어] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.584
  • Từ đã phát âm: 29.239
  • Từ đang chờ phát âm: 2
Tiếng Hàn

Ảnh của Laszlo-photo

Từ mới để phát âm Đăng ký