Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn

[한국어]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.671
  • Từ đã phát âm: 43.995
  • Từ đang chờ phát âm: 2.841
  • Tiếng Hàn Ảnh của Republic of Korea