Ngôn ngữ: Tiếng Hàn [한국어]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.981
  • Từ đã phát âm: 37.189
  • Từ đang chờ phát âm: 42
  • Tiếng Hàn Ảnh của Republic of Korea