Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn

[한국어]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.375
  • Từ đã phát âm: 47.900
  • Từ đang chờ phát âm: 5.427
  • Tiếng Hàn Ảnh của Republic of Korea
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả