Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hàn [한국어] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.714
  • Từ đã phát âm: 30.566
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Hàn

Ảnh của Laszlo-photo

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm