Ngôn ngữ: Tiếng Kurd [Kurdî / كوردی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kurd

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 221
  • Từ đã phát âm: 6.270
  • Từ đang chờ phát âm: 12.895
  • Tiếng Kurd

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả