Tiếng Kurd Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Animal

Ngôn ngữ: Tiếng Kurd [ku] Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: Animal Đăng ký theo dõi Animal phát âm

9 từ được đánh dấu là "Animal". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần