Tiếng Kurd Từ điển phát âm: Từ liên quan đến animals

Ngôn ngữ: Tiếng Kurd [ku] Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: animals Đăng ký theo dõi animals phát âm

4 từ được đánh dấu là "animals". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần