Tiếng Kurd Từ điển phát âm: Từ liên quan đến förnamn

Ngôn ngữ: Tiếng Kurd [ku] Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: förnamn Đăng ký theo dõi förnamn phát âm

1 từ được đánh dấu là "förnamn". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần