Tiếng Kurd Từ điển phát âm: Từ liên quan đến spices

Ngôn ngữ: Tiếng Kurd [ku] Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: spices Đăng ký theo dõi spices phát âm

8 từ được đánh dấu là "spices". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần