Ngôn ngữ:

Tiếng Kurd

[Kurdî / كوردی]

Trở lại Tiếng Kurd

838 từ đang chờ phát âm.