Hướng dẫn phát âm Tiếng Kyrgyzstan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Kyrgyzstan [Kırgızca / Кыргызча] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kyrgyzstan

  • Số người nói: 3.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 34
  • Từ đã phát âm: 200
  • Từ đang chờ phát âm: 237