Từ Tiếng Kyrgyzstan đang chờ phát âm (từ ит đến далилдеп)

Ngôn ngữ: Tiếng Kyrgyzstan [Kırgızca / Кыргызча] Trở lại Tiếng Kyrgyzstan

238 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Kyrgyzstan [Kırgızca / Кыргызча]
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp