Hướng dẫn phát âm Tiếng Latin - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Latin [Latina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Latin

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 816
  • Từ đã phát âm: 11.292
  • Từ đang chờ phát âm: 14