Ngôn ngữ: Tiếng Latin [Latina]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Latin

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 835
  • Từ đã phát âm: 12.782
  • Từ đang chờ phát âm: 14