Hướng dẫn phát âm Tiếng Latin - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Latin [Latina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Latin

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 790
  • Từ đã phát âm: 8.751
  • Từ đang chờ phát âm: 32