Tiếng Latin Từ điển phát âm: Từ liên quan đến aggettivo

Ngôn ngữ: Tiếng Latin [la] Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: aggettivo Đăng ký theo dõi aggettivo phát âm