Tiếng Latin Từ điển phát âm: Từ liên quan đến latin origin

Ngôn ngữ: Tiếng Latin [la] Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: latin origin Đăng ký theo dõi latin origin phát âm