Ngôn ngữ: Tiếng Latin [la]

Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: verbs in Latin

Đăng ký theo dõi verbs in Latin phát âm