Hướng dẫn phát âm Tiếng Luxembourg

[Lëtzebuergesch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Luxembourg

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 48
  • Từ đã phát âm: 20.956
  • Từ đang chờ phát âm: 205
  • Tiếng Luxembourg Ảnh của Miriam van der Tuin