Hướng dẫn phát âm Tiếng Luxembourg - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Luxembourg

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 41
  • Từ đã phát âm: 370
  • Từ đang chờ phát âm: 217
Tiếng Luxembourg

Ảnh của wolfgang staudt