Hướng dẫn phát âm Tiếng Luxembourg - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Luxembourg

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 40
  • Từ đã phát âm: 369
  • Từ đang chờ phát âm: 243
Tiếng Luxembourg

Ảnh của wolfgang staudt