Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Luxembourg

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 40
  • Từ đã phát âm: 369
  • Từ đang chờ phát âm: 245
  • Tiếng Luxembourg Ảnh của Miriam van der Tuin