Ngôn ngữ:

Tiếng Luxembourg

[Lëtzebuergesch]

Trở lại Tiếng Luxembourg

229 từ đang chờ phát âm.