Từ Tiếng Luxembourg đang chờ phát âm (từ Jean-Claude Juncker đến suergen)

Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch] Trở lại Tiếng Luxembourg

243 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp