Từ Tiếng Luxembourg đang chờ phát âm (từ iergeren đến Mathias Jänisch)

Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch] Trở lại Tiếng Luxembourg

243 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch]