Từ Tiếng Luxembourg đang chờ phát âm (từ Stefano Bensi đến Uran)

Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch] Trở lại Tiếng Luxembourg

217 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch]