Từ Tiếng Luxembourg đang chờ phát âm (từ Warnech đến Uran)

Ngôn ngữ: Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch] Trở lại Tiếng Luxembourg

211 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Luxembourg [Lëtzebuergesch]
 • Ghi âm từ WarnechWarnech [Belgium, Warnach]
 • Ghi âm từ Larissa BestLarissa Best
 • Ghi âm từ AvantiqAvantiq [company name, information technology]
 • Ghi âm từ Brigitta BestBrigitta Best [manager, CEO]
 • Ghi âm từ Dean SpielmannDean Spielmann
 • Ghi âm từ LawinLawin [hawk]
 • Ghi âm từ KuerKuer [river]
 • Ghi âm từ KonradKonrad [male names]
 • Ghi âm từ GiselbertGiselbert [Giselbert vu Lëtzebuerg, male name]
 • Ghi âm từ Aurélien JoachimAurélien Joachim [football player]
 • Ghi âm từ PraseodymPraseodym [elements, chemical element]
 • Ghi âm từ PromethiumPromethium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • Ghi âm từ protaktiniumprotaktinium [chemical element]
 • Ghi âm từ wolframwolfram [metals, first name, chemical element]
 • Ghi âm từ WismutWismut [elements, chemical element]
 • Ghi âm từ ytterbiumytterbium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • Ghi âm từ yttriumyttrium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • Ghi âm từ zerzer [colors, colours, elements, chemical element]
 • Ghi âm từ ZäsiumZäsium [chemical element]
 • Ghi âm từ zirkoniumzirkonium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • Ghi âm từ tellurtellur [elements, chemical element]
 • Ghi âm từ tantaltantal [chemical element, pierwiastek chemiczny]
 • Ghi âm từ strontiumstrontium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • Ghi âm từ ThoriumThorium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • Ghi âm từ ThalliumThallium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • Ghi âm từ terbiumterbium [elements, chemistry, periodic table, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • Ghi âm từ selenselen [elements, chemical element]
 • Ghi âm từ TechnetiumTechnetium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • Ghi âm từ ThuliumThulium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • Ghi âm từ UranUran [planets, chemical element]