Ngôn ngữ: Tiếng Limbourg [Limburgs]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Limbourg

  • Số người nói: 1.600.000
  • Số người nói trên Forvo: 9
  • Từ đã phát âm: 190
  • Từ đang chờ phát âm: 475