Tiếng Lakota Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Green

Ngôn ngữ: Tiếng Lakota [lkt] Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: Green Đăng ký theo dõi Green phát âm

2 từ được đánh dấu là "Green". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần