Tiếng Lakota Từ điển phát âm: Từ liên quan đến on

Ngôn ngữ: Tiếng Lakota [lkt] Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: on Đăng ký theo dõi on phát âm

1 từ được đánh dấu là "on". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần