Tiếng Lakota Từ điển phát âm: Từ liên quan đến pronoun

Ngôn ngữ: Tiếng Lakota [lkt] Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: pronoun Đăng ký theo dõi pronoun phát âm

3 từ được đánh dấu là "pronoun". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần