Ngôn ngữ: Tiếng Lombardi [Lombàrd]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Lombardi

  • Số người nói: 3.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 20
  • Từ đã phát âm: 3.184
  • Từ đang chờ phát âm: 130
  • Tiếng Lombardi Ảnh của Eric Hossinger