Hướng dẫn phát âm Tiếng Lombardi - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Lombardi [Lombàrd] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Lombardi

  • Số người nói: 3.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 20
  • Từ đã phát âm: 3.181
  • Từ đang chờ phát âm: 131
Tiếng Lombardi

Ảnh của Simone Ramella