Tiếng Lombardi Từ điển phát âm: Từ liên quan đến animal words

Ngôn ngữ: Tiếng Lombardi [lmo] Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: animal words Đăng ký theo dõi animal words phát âm