Tiếng Lombardi Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nom de pais

Ngôn ngữ: Tiếng Lombardi [lmo] Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: nom de pais Đăng ký theo dõi nom de pais phát âm