Ngôn ngữ: Tiếng Lombardi [lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: nom de pais

Đăng ký theo dõi nom de pais phát âm