Tiếng Lombardi Từ điển phát âm: Từ liên quan đến numbers in French

Ngôn ngữ: Tiếng Lombardi [lmo] Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: numbers in French Đăng ký theo dõi numbers in French phát âm

8 từ được đánh dấu là "numbers in French". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần