Ngôn ngữ: Tiếng Litva [Lietuvių]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Litva

  • Số người nói: 4.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 330
  • Từ đã phát âm: 13.683
  • Từ đang chờ phát âm: 4
  • Tiếng Litva