Ngôn ngữ: Tiếng Litva [Lietuvių]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Litva

  • Số người nói: 4.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 334
  • Từ đã phát âm: 13.767
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Litva Ảnh của Guillaume Speurt

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả