Hướng dẫn phát âm Tiếng Litva

[Lietuvių]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Litva

  • Số người nói: 4.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 351
  • Từ đã phát âm: 14.266
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Litva Ảnh của Guillaume Speurt