Hướng dẫn phát âm Tiếng Litva - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Litva [Lietuvių] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Litva

  • Số người nói: 4.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 317
  • Từ đã phát âm: 12.786
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Litva

Ảnh của soylentgreen23

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm