Tiếng Litva Từ điển phát âm: Từ liên quan đến profesija a. pareigos a. veikla

Ngôn ngữ: Tiếng Litva [lt] Trở lại Tiếng Litva

Thể loại: profesija a. pareigos a. veikla Đăng ký theo dõi profesija a. pareigos a. veikla phát âm