Tiếng Litva Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sąvoka (šeima bei giminė)

Ngôn ngữ: Tiếng Litva [lt] Trở lại Tiếng Litva

Thể loại: sąvoka (šeima bei giminė) Đăng ký theo dõi sąvoka (šeima bei giminė) phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp