Tiếng Macedonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Tatar Swadesh list

Ngôn ngữ: Tiếng Macedonia [mk] Trở lại Tiếng Macedonia

Thể loại: Tatar Swadesh list Đăng ký theo dõi Tatar Swadesh list phát âm

2 từ được đánh dấu là "Tatar Swadesh list". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần