Hướng dẫn phát âm Tiếng Malayalam

[മലയാളം]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Malayalam

  • Số người nói: 35.700.000
  • Số người nói trên Forvo: 306
  • Từ đã phát âm: 516
  • Từ đang chờ phát âm: 80
  • Tiếng Malayalam Ảnh của David Baxendale