Hướng dẫn phát âm Tiếng Mông Cổ - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Mông Cổ [Монгол] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mông Cổ

  • Số người nói: 5.700.000
  • Số người nói trên Forvo: 80
  • Từ đã phát âm: 1.018
  • Từ đang chờ phát âm: 631