Hướng dẫn phát âm Tiếng Marathi - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Marathi [मराठी] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 153
  • Từ đã phát âm: 888
  • Từ đang chờ phát âm: 9
Tiếng Marathi

Ảnh của Swami Stream