Hướng dẫn phát âm Tiếng Marathi - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Marathi [मराठी] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 151
  • Từ đã phát âm: 877
  • Từ đang chờ phát âm: 12
Tiếng Marathi

Ảnh của Swami Stream