Ngôn ngữ: Tiếng Marathi [मराठी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 160
  • Từ đã phát âm: 892
  • Từ đang chờ phát âm: 9
  • Tiếng Marathi Ảnh của Romana Klee