Ngôn ngữ: Tiếng Marathi [मराठी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 158
  • Từ đã phát âm: 889
  • Từ đang chờ phát âm: 10
  • Tiếng Marathi