Hướng dẫn phát âm Tiếng Marathi

[मराठी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 176
  • Từ đã phát âm: 910
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Marathi Ảnh của Romana Klee