Hướng dẫn phát âm Tiếng Mã Lai - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Mã Lai [Bahasa Melayu] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mã Lai

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 449
  • Từ đã phát âm: 846
  • Từ đang chờ phát âm: 342
Tiếng Mã Lai

Ảnh của angela7dreams