Tiếng Mã Lai Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjective

Ngôn ngữ: Tiếng Mã Lai [ms] Trở lại Tiếng Mã Lai

Thể loại: adjective Đăng ký theo dõi adjective phát âm

10 từ được đánh dấu là "adjective". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần