Tiếng Mã Lai Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb

Ngôn ngữ: Tiếng Mã Lai [ms] Trở lại Tiếng Mã Lai

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm

8 từ được đánh dấu là "verb". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần